Děti a online svět


Pokud se dnes s nÄ›Äím můžeme setkat, pak je to to, že dÄ›ti už rozhodnÄ› nejsou takové, jaké byly dříve. Už to není o tom, že bychom vidÄ›li venku bÄ›hat dÄ›ti od rána do veÄera. Dnes vidíme dÄ›ti, které vedle sebe sedí s mobilním telefonem v ruce a vÄ›nují se online svÄ›tu. Místo toho, aby si spoleÄnÄ› povídaly, tak si mezi sebou posílají videa, ze kterých ve výsledku ÄlovÄ›k stejnÄ› nic nemá, jelikož ÄlovÄ›ku do života nic nedají. Myslíte si, že je nÄ›co takového vhodné? Nebylo by lepší, pokud by si dÄ›ti místo toho hrály a mÄ›ly nÄ›jaké spoleÄné zážitky? Myslíte si, že si budou dvÄ› dÄ›ti pamatovat, že dané video si poslaly v dobÄ›, kdy sedÄ›ly vedle sebe? RozhodnÄ› ne. Je pravda, že jsou vÄ›ci, ve kterých je dneÅ¡ní doba daleko lepší, než tomu bylo dříve, ale jsou i vÄ›ci, ve kterých je dneÅ¡ní dobÄ› mnohem horší, než tomu bylo dříve.

dvě děti

Co se týká dÄ›tí, urÄitÄ› by nebylo Å¡patné, pokud by trávily více Äasu vÄ›cmi a Äinnostmi, které jsou zábavné a nÄ›co v ÄlovÄ›ku zanechají, než vÄ›cmi nebo Äinnostmi, které v niÄem a niÄím nepomůžou. Neláká vás mít pÄ›kné vzpomínky? Říká se, že by toho mÄ›l ÄlovÄ›k v životÄ› zažít co nejvíce, aby mÄ›l na stáří na co vzpomínat. Lidé by si z toho mÄ›li vzít příklad. Opravdu budete jednou vzpomínat na to, že místo toho, abyste se spoleÄnÄ› bavili, smáli se, hráli si nebo si povídali, jste sedÄ›li na mobilním telefonu a posílali si videa, která kolikrát nemají ani smysl?

jedna dívka

Bylo by dobré se zamyslet. Je dost možné, že v dneÅ¡ní dobÄ› se jen málo lidí obejde bez telefonu. Pokud bychom využívání mobilního telefonu omezili, a to například v dobÄ›, když s nÄ›kým jsme, udÄ›lali bychom dobÅ™e a to proto, že se tak budeme plnÄ› vÄ›novat tomu, s kým jsme. NÄ›co takového je nÄ›Äím, co je velice důležité a právÄ› tím, na co bychom jednou mÄ›li vzpomínat. Zkuste se nad tím i vy zamyslet. Je dost možné, že zjistíte, že na tom skuteÄnÄ› nÄ›co je.