Je rodinný dům skutečně vždy tím nejlepším typem bydlení?


Když se budete ptát lidí, jaká je jejich pÅ™edstava ideálního bydlení, mnoho z nich vám odpoví, že rodinný dům, ideálnÄ› s vlastní zahradou. A je pravdou, že developeÅ™i tomu vychází alespoň ÄásteÄnÄ› vstříc – staví se více Å™adových rodinných domků, než kdykoliv pÅ™edtím. A vÄ›tÅ¡ina z nich je velmi rychle zabydlena, navzdory vysokým cenám nemovitostí. Ukazuje se vÅ¡ak, že ani tento životní styl není vhodný pro vÅ¡echny.

 

řadové rodinné domky

 

AÄkoliv totiž rodinný dům pÅ™edstavuje pro mnohé oázu klidu, rozhodnÄ› to není zadarmo. A nyní není Å™eÄ pouze o penÄ›zích, které za dům zaplatíme, ale také o tom, jak nároÄná je jeho údržba. JistÄ›, pÅ™edstava například babiÄky žijící v malém domku na vesnici je romantická, avÅ¡ak v podstatÄ› nerealistická.

 

StaÄí si jen pÅ™edstavit, co vÅ¡e je potÅ™eba kolem domu udÄ›lat – pravidelnÄ› natírat fasádu, opravovat plot, případnÄ› dávat nový, sekat trávu a starat se o zahradu, udržovat v dobrém stavu stÅ™echu, a mnoho dalšího. Je faktem, že to není legrace, a rÄení, že na domÄ› je neustále co dÄ›lat, rozhodnÄ› nelže. Starý ÄlovÄ›k, který žije sám, nemá příliÅ¡ mnoho nadÄ›je, že se mu jeho dům v brzké dobÄ› nerozpadne.

 

klasický rodinný dům

 

A to ani není Å™eÄ o topení, kdy je nutné mít kotel v dobrém stavu, aÅ¥ už používáme jakékoliv palivo. StejnÄ› tak jsou zde nejrůznÄ›jší drobnosti, které se Äas od Äasu na domÄ› objeví – tady kape kohoutek, támhle pÅ™estává fungovat splachování toalety, a mnoho dalšího.

 

Než si tedy pořídíme dům, je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, zda na jeho údržbu skuteÄnÄ› máme. JistÄ›, na vÅ¡echny tyto práce si lze najmout profesionála, avÅ¡ak to není ani zdaleka nejlevnÄ›jší. Pokud tedy chceme takto bydlet, musíme mít buÄ dostatek Äasu a dovedností, abychom vÅ¡echny tyto práce zvládli sami, nebo dost penÄ›z na to, aby bylo možné zaplatit profesionála.

 

Pokud ani jedno z toho nemáme, pak to pro nás nejspíš nebude to nejlepší řešení, bez ohledu na to, co bychom si přáli. Zde je tedy vhodné dát přednost logice před pocity.