S námi nebudete pozadu s poplatky

  • 24


Známe to vÅ¡ichni. BÄ›hem mÄ›síce se nám na stole sejde celá Å™ada papírků s Äástkami v řádu stokorun, které je naprosto nutné zaplatit. Internetové pÅ™ipojení? Dnes již samozÅ™ejmá souÄást drtivé vÄ›tÅ¡iny domácností. Å kolní obÄ›dy? PÅ™ece nechcete, aby se VaÅ¡e dítÄ› cítilo vylouÄené z kolektivu. Nové boty pro dÄ›ti? Co dÄ›lat, když jim stávající jsou již malé. Záloha Äi doplatek na elektÅ™inu? Nelze nezaplatit, zejména máte-li na elektÅ™inu vÄ›tÅ¡inu domácích spotÅ™ebiÄů, jako tÅ™eba i topení Äi sporák. A tak bychom mohli pokraÄovat dále a dále. Ale co když Vám právÄ› šéf oznámí, že klienti jsou pozadu s placením faktur a výplaty odeÅ¡le až příští mÄ›síc?

Vaše jistá a dostupná rezerva

Nenechávejte své nutné splátky zbyteÄnÄ› nabobtnat úroky z prodlení, nenechávejte je narůst do astronomických Äástek. VždyÅ¥ jde-li o tyto běžné výdaje, v pÅ™evážné vÄ›tÅ¡inÄ› případů staÄí jen půjÄka ihned v nepříliÅ¡ vysoké výši, vÅ¡e uhradíte vÄas a z výplaty ji uhradíte zpÄ›t. Využijte ji místo klasické zálohy, na úÄet Vám pÅ™ijde jeÅ¡tÄ› rychleji než platba od zamÄ›stnavatele.