Jaké máme důkazy, že gravitace funguje


O gravitaci se uÄí dÄ›ti již na základní Å¡kole. Jedná se o jednu ze slabých sil, které drží náš vesmír pohromadÄ›. Je důvodem toho, proÄ neodlétneme do vesmíru a proÄ naÅ¡e planeta obíhá kolem Slunce. Problém je vÅ¡ak v tom, že ji nemůžeme vidÄ›t. Nelze ukázat a říci „to je gravitace“. Je tedy jen pochopitelné, že nÄ›kteří lidé chtÄ›jí mít důkazy o tom, že existuje. A tÄ›ch máme hned nÄ›kolik.

 

V první Å™adÄ› je tu fakt, že vÄ›ci padají smÄ›rem dolů, aÄkoliv Äím výše stoupáme, Äím Å™idší vzduch je. Logika vÄ›ci by tedy velela, že cokoliv pustíme, mÄ›lo by stoupat, nikoliv klesat. Je tedy jasné, že nás i vÅ¡e ostatní nÄ›co k povrchu pÅ™itahuje.

 

dále od planety je gravitace nižší

 

Dále je tu fakt, že pokud odstraníme odpor vzduchu (například pomocí vakuového prostoru), pak vÅ¡echny pÅ™edmÄ›ty padají stejnou rychlostí – železné kouli bude pád trvat stejnou dobu jako peříÄku. Je tedy vidÄ›t, že ona síla nezávisí na hmotnosti.

 

Také platí, že Äím více se vzdálíme od gravitaÄního centra (v tomto případÄ› naší planety), tím déle bude vÄ›cem trvat, než dopadnou. Pokud budeme mimo gravitaÄní pole, pak vÄ›ci nebudou padat vůbec. To je další důkaz toho, že existuje síla, která na pÅ™edmÄ›ty působí.

 

i galaxie na sebe navzájem gravitaÄnÄ› působí

 

Jak ale funguje? S trochou nadsázky ji lze pÅ™irovnat k magnetismu. Dva pÅ™edmÄ›ty se navzájem pÅ™itahují, pÅ™iÄemž ona síla je proporcionální k jejich hmotnosti. Proto nás ZemÄ› drží na zemi, zatímco síla, kterou působíme my na naÅ¡i planetu, je v podstatÄ› zanedbatelná.

 

Zapomenout nesmíme ani na fakt, že gravitaÄní konstanta, vycházející právÄ› z rychlosti pádu vÄ›cí ve vakuu na zemském povrchu, je souÄástí mnoha fyzikálních rovnic. Rovnic, u kterých víme, že fungují, neboÅ¥ dovedou pÅ™esnÄ› pÅ™edvídat, případnÄ› popisovat, dané jevy.

 

Proto, i když ji nemůžeme vidět, ovlivňuje gravitace naše životy. A je pravdou, že bez ní by život ani nemohl vzniknout. O její existenci tedy rozhodně není třeba pochybovat.