Posted On

O gravitaci se uÄí dÄ›ti již na základní Å¡kole. Jedná se o jednu ze slabých sil, které drží náš vesmír pohromadÄ›. Je důvodem toho, proÄ neodlétneme do vesmíru a proÄ naÅ¡e planeta obíhá kolem Slunce. Problém je vÅ¡ak v tom, že ji nemůžeme vidÄ›t. Nelze ukázat a říci „to je gravitace“. Je tedy jen pochopitelné, že…

Posted On

Já si myslím, že mnoho lidí se zajímá o vÄ›du a tÅ™eba o tom ani neví. TÅ™eba nÄ›kdo se zajímá o robotiku, nÄ›kdo tÅ™eba o slunce, o vesmír a podobnÄ›. Například já patřím k tÄ›m lidem, kdy jsem se vždycky zajímala hlavnÄ› o medicínu a podobnÄ›. Medicína mÄ› opravdu hodnÄ› bavila. Proto jsem si Å™ekla, že…

Posted On

Bzučení – zářivky ve skleněných trubicích jsou ve své podstatě nízkotlaké rtuťové výbojky a podle toho se také odvíjí způsob jejich činnosti. K zažehnutí výboje a k jejich práci potřebují startér a předřadník. U starých zářivkových těles šlo o tzv. elektromagnetický předřadník v podobě tlumivky. Tlumivka sestává z mnoha ocelových plíšků poskládaných na sebe a…